Peštan PVC cevi za sisteme kućne kanalizacije – 3P cevi, zajedno sa odgovarajućim spojnicama iz Peštan HTPP programa, predviđene su za uklanjanje svih vrsta otpadnih voda u sistemima visokogradnje. Veoma lako se postavljaju, a spajaju se međusobno spojnim elementima, pri čemu se gumenim prstenovima obezbeđuje potpuna zaptivenost spoja. Ovaj tip cevi izrađen je od veoma lakog materijala, pa je samim tim transport i rukovanje ovim cevima veoma jednostavno i lako. Peštan PVC cevi za sisteme kućne kanalizacije izrađuju se kao troslojne cevi.

Proizvodni program Peštan PVC cevi  za sisteme kućne kanalizacije -3P cevi- obuhvata cevi proizvedene od najkvalitetnijeg polivinil-hlorida PVC-U u prečnicima od Ø32 do Ø160. Takođe, ove cevi se proizvode u dužinama od 250mm, 500mm, 1000mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm.

Peštan PVC cevi proizvode se kao troslojne cevi sa belim unutrašnjim slojem (antibakterijski sloj), koji zbog posebne tehnologije izrade ima smanjenu hrapavost, što dovodi do smanjenja zadržavanja naslaga na unutrašnjem zidu cevi. Bela boja omogućava lakšu inspekciju cevovoda.

CEV SDR51 SN2 LUK 45° LUK 87.5° RAČVA 45°
RAČVA 87.5° KLIZNA SPOJKA EKSCENTRIČNI REDUCIR REVIZIJA
ČEP ZA MUF NEPOVRATNI VENTIL

Peštan S Line bešumna kanalizacija predstavlja unapređenu Peštan HTPP kućnu kanalizaciju i namenjena je za instalaciju na mestima gde se zvučna izolacija uzima u obzir. Instalirana sa Peštanovim specijalnim gumenim obujmicama, omogućava smanjenje buke i akustičnih vibracija do nivoa od 12dB*. Najsavremenija tehnologija ekstruzije troslojnih cevi, materijali modifikovani mineralnim aditivima podigli su sisteme za odvod zaprljanih i otpadnih voda unutar građevinskih konstrukcija na jedan viši nivo.

CEV SA JEDNIM MUFOM CEV SA DUPLIM MUFOM LUK 15° LUK 30°
LUK 45° LUK 67,5° LUK 87,5° NISKOŠUMNA RAČVA 87.5°
LUČNA RAČVA 87.5° RAČVA 45° REDUKOVANA RAČVA 45° REDUKOVANA RAČVA 87.5°
DUPLA RAČVA 45° DUPLI MUF KLIZNA SPOJKA EKSCENTRIČNI REDUCIR